ΨΑΧΝΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ


 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ


 

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση και υποστήριξη στην υλοποίηση επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων με:

 

 

 

 

.

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 2004ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 2004

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ)ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 250 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 350 ΠΕΛΑΤΕΣΠΑΝΩ ΑΠΟ 350 ΠΕΛΑΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ > 70%ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ > 70%

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΚΑΛΥΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ


 

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Πλήρη ενημέρωση για ανοιχτά και αναμενόμενα προγράμματα
 • Έλεγχο επιλεξιμότητας της επένδυσης
 • Προβαθμολόγηση της επένδυσης
 • Εκτίμηση πιθανοτήτων χρηματοδότησης

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΉΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης
 • Τεκμηρίωση κρίσιμων σημείων που βελτιώνουν τη βαθμολογία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής
 • Kαθοδήγηση στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεκμηρίωσης της βαθμολογίας
 • Δημιουργία και αποστολή έντυπου φακέλου επένδυσης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης
 • Τακτική επικοινωνία (φυσική παρουσία, skype, κλπ)
 • Σύνταξη και υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και εκταμίευσης
 • Παρουσία στους επιτόπιους ελέγχους
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη μέχρι την λήψη όλης της επιδότησης

Social-Share

TOP